Krajobraz rolniczy południowej Olandii

Kryteria obiektu: K IV, V. Wpis na listę UNESCO: 2000 r. Wizyta: czerwiec 2015 r. Numer na liście UNESCO: 968,

Nad południową częścią Olandii, na Morzu Bałtyckim, góruje wapienny płaskowyż. Obszar jest zamieszkały od 5 tys. lat, a jego mieszkańcy dostosowali swój tryb życia do wymogów fizycznych wyspy, czego konsekwencją jest unikalny krajobraz, stanowiący świadectwo nieprzerwanego osadnictwa od prehistorii po czasy obecne. 

 

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017