Port morski w Karlskronie

Port morski w Karlskronie. Kryteria obiektu: K II, IV. Wpis na listę UNESCO: 1998 r. Wizyta: czerwiec 2015 r. Numer na liście UNESCO: 871,

Miasto Karlskrona to wyjątkowy przykład europejskiego miasta portowego założonego w 1680 r. po przeniesieniu głównej siedziby Szwedzkiej Królewskiej Marynarki. Pierwotny plan portu, jego zabudowa oraz instalacje wojskowe zachowały się po dziś dzień w nienaruszonym stanie. Strategiczne położenia na skalistym fragmencie Morza Bałtyckiego oraz trzydziestu wyspach archipelagu skutecznie gwarantowało nienaruszalność portu wojennego i samego miasta. 

 

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017