Trzy zamki, mury i fortyfikacje miasta Bellinzona

Trzy zamki, mury i fortyfikacje miasta Bellinzona.

Zespół zabytkowy Bellinzona składa się z systemu fortyfikacji wokół zamku Castelgrande, wznoszącym się na szczycie skały górującej nad doliną rzeki Ticino. Odchodzące od zamku fortyfikacje chronią dawne miasto i przecinają dolinę Ticino. Drugi zamek (Montebello) stanowi część systemu umocnień; trzeci, odosobniony zamek (Sasso Corbaro), został zbudowany na wzgórzu, na południowym wschodzie zespołu umocnień.

Kryteria obiektu: K IV

Wpis na listę UNESCO: 2010 r.

Wizyta: luty 2014

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017