Drewniane cerkwie z regionu Maramuresz

Zespół drewnianych cerkwi z regionu Marmarosz. Kryteria obiektu: K II, III, VI. Wpis na listę UNESCO: 1999 r. Wizyta: maj 2013 r. Numer na liście UNESCO: 904,

Osiem unikatowych cerkwi stanowi cenny przykład rozwiązań architektonicznych pochodzących z różnych epok i regionów. Smukłe i wąskie konstrukcje drewniane, z charakterystycznymi, strzelistymi dzwonnicami w zachodniej części cerkwi oraz z pojedynczymi lub podwójnymi dachami pokrytymi gontami, wyrażają różnorodność koncepcji oraz świadczą o umiejętnościach ich budowniczych. Stanowią one lokalny wyraz krajobrazu kulturowego tego regionu górskiego w północnej Rumunii.

Osiem unikatowych cerkwi na liście UNESCO jest od 1999 roku.

następny obiekt z listy >>>

 

Cerkwie regionu Maramuresz: Surdesti, Plopis, Budesti, Barsana, Ieud, Poienile Izei, Desesti


Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017