Sankt Petersburg i okoliczne pałace

Zabytkowe centrum Sankt Peterbsburga i pobliskie zabytki .

Sankt Petersburg - "Wenecja Północy", z licznymi kanałami i przeszło 400 mostami. W 1703 r., za panowania Piotra Wielkiego rozpoczęła się realizacja zakrojonego na szeroką skale założenia urbanistycznego. Miasto, znane w czasach ZSRR jako Leningrad, było ściśle związane z Rewolucją Październikową. Jego spuścizna architektoniczna łączy w swych budowlach przeciwstawne style baroku i czystego klasycyzmu, co najbardziej widoczne jest w gmachach Admiralicji, Pałacu Zimowym, Pałacu Marmurowym i Ermitażu.

Kryteria obiektu: K I, II, IV, VI

Wpis na listę UNESCO: 1990.

Wizyta: lipiec 2014

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017