Karoliński westwerk kościoła i civitas w Corvey

Karoliński westwerk kościoła i civitas w Corvey. Kryteria obiektu: K II, III, IV. Wpis na listę UNESCO: 2014 r. Wizyta: kwiecień 2018 r. Numer na liście UNESCO: 1447 mój: 184.

Nad rzeką Wezerą, na obrzeżach miasta Hoxel wzniesiono w latach 822-825 klasztor cesarski z charakterystycznym dla epoki przedromańskiej westwerkiem (skrzydłem zachodnim bazyliki) wraz z przyległym civitas. Westwerk jest oryginalną budowlą z epoki Franków, a jego układ architektoniczny i ornamentyka wskazują na role jaką w imperium odgrywały klasztory cesarskie. Ponadto civitas szerzyły chrześcijaństwo oraz pełniły funkcje administracyjne i sprawowały nadzór nad podległym terytorium. Tego typu klasztory stanowiły oparcie dla karolińskiego porządku politycznego i kulturowego.

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017