Klasycysyczny Weimar.

Klasycysyczny Weimar.

Na przełomie XVIII i XIX w. małe miasteczko Weimar, położone w Turyngii, stało się istotnym ośrodkiem kulturalnym, przyciągającym licznych pisarzy i erudytów, w tym Goethego i Schillera. O rozwoju miasta świadczy wysoki poziom artystyczny licznych okolicznych budowli i parków.

Kryteria obiektu: K III, VI.

Wpis na listę UNESCO: 1998.

Wizyta: maj 2014

 

Weimar - miasto Goethego i Schillera, ale także Bacha, Liszta, Straussa, Herdera i Nietzschego. To miasto w którym powstała niemiecka konstytucja rozpoczynająca okres Republiki Weimarskiej lat 1919 - 1933. To tu zapoczątkował swoją działalność ruch artystyczny Bauhaus.

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017