Zespół zabytkowy w Goslar i kopalnie w Rammelsberg.

Kopalnie w Rammelsberg, zespół zabytkowy w Goslar i system gospodarowania wodą w regionie Górnego Harzu.

Miasto Goslar położone jest w pobliżu kopalni w Rammelsberg. Odgrywało znaczącą rolę w Hanzie ze względu na bogate w tym regionie złoża metalu. Pomiędzy X i XII w. Goslar był jednym z głównych ośrodków Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Średniowieczny, doskonale zachowany zespół zabytkowy, składa się z 1500 domów o konstrukcji szkieletowej, zbudowanych pomiędzy XV i XIX w.

Początkowy wpis z 1992 roku, obejmujący kopalnie w Rammelsberg i zespół zabytkowy w Goslar, rozszerzony został w 2010 r. o systemy gospodarowania wodą w Górach Harzu

Kryteria obiektu: K I, IV,

Wpis na listę UNESCO: 1992 rozszerzenie 2010 r.

Wizyta: maj 2014

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017