Historyczne centrum Rygi

Historyczne centrum Rygi

Ryga była jednym z ważnych miast Ligi Hanzeatyckiej, które swoją znaczącą pozycję zbudowało na handlu z wschodnią i środkową Europą. Mimo ogromnych zniszczeń wojennych, pozostałości średniowiecznego centrum Rygi do dziś stanowią świadectwo jej architektonicznej świetności. Miasto stało sie ważnym centrum gospodarczym w XIX wieku, kiedy przedmieścia otaczające średniowieczne stare miasto zostały wyburzone i zastąpione najpierw okazałymi drewnianymi budowlami w stylu neoklasycznym, a następnie w stylu niemieckiej secesji (Jugendstil). Ryga uważana jest za miasto posiadające najlepszą w Europie kolekcję budowli art nouveau.

Kryteria obiektu: K I, II

Wpis na listę UNESCO: 1997

Wizyta: lipiec 2013

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017