Zespół zabytkowy w Wilnie

 

Zespół zabytkowy w Wilnie

Od XIII do końca XVIII w. Wilno, ośrodek polityczny Wielkiego Księstwa Litewskiego, wywierało głęboki wpływ na rozwój kulturalny i architektoniczny znacznej części Europy Wschodniej. Mimo najazdów i zniszczeń, zachowało imponujący zespół budowli zabytkowych w stylu gotyckim, renesansowym, barokowym i klasycystycznym, jak również strukturę miejską, którą współtworzą średniowieczny plan oraz tereny zielone.

Kryteria obiektu: K II, IV

Wpis na listę UNESCO: 1994

Wizyta: lipiec 2013

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017