Mierzeja Kurońska

 

Mierzeja Kurońska

Na tym wąskim, pokrytym wydmami półwyspie, o długości 98 km i szerokości od 0,4 do 4 km, osadnictwo sięga czasów prahistorycznych. Przez cały ten okres półwyspowi zagrażały siły natury, a szczególnie wiatr i fale morskie. Przesmyk udało się zachować dzięki nieustającym wysiłkom mieszkańców walczących z jego erozją; wysiłkom, które znajdują odzwierciedlenie w nieustannych projektach stabilizacji wydm, jak również w projektach zadrzewiania.

Kryteria obiektu: K V

Wpis na listę UNESCO: 2000

Wizyta: lipiec 2013

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017