Stanowisko archeologiczne w Kernave

 

Stanowisko archeologiczne w Kernave (kulturowy rezerwat w Kernave)

Stanowisko archeologiczne w Kernave, we wschodniej części Litwy, ok. 35 km na północny zachód od Wilna, stanowi wyjątkowe świadectwo ludzkiego osadnictwa w tym rejonie, liczącego już sobie ponad 10 tysięcy lat. Położony w dolinie rzeki Wilia rezerwat, stanowi kompleks archeologicznych posiadłości, obejmujący miasteczko Kernave, forty, kilka nieufortyfikowanych osad, cmentarze oraz inne archeologiczne, historyczne i kulturalne zabytki z okresu od późnego paleozoiku do średniowiecza. Na powierzchni 194,4 ha zachowały się ślady starożytnego użytkowania ziemi, jak również pozostałości pięciu imponujących pagórkowatych fortów, będących częścią wyjątkowych rozmiarów systemu obronnego. Kiernów było ważnym miastem feudalnym w średniowieczu. Mimo zniszczeń dokonanych przez Krzyżaków pod koniec XIV wieku, pozostałości miasta użytkowane były aż do czasów nowożytnych.

Kryteria obiektu: K III, IV

Wpis na listę UNESCO: 2004

Wizyta: lipiec 2013

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017