Zespół fabryczny Van Nelle

Zespół fabryczny Van Nelle. Kryteria obiektu: K II, IV. Wpis na listę UNESCO: 2014 r. Wizyta: sierpień 2014 r.

Numer na liście UNESCO: 1441, mój 152.

Jest to zespół fabryczny, który powstał w latach 20. XX w. nad brzegiem kanału na terenie polderu Spaanse w przemysłowej dzielnicy w północnozachodniej części Rotterdamu. Stanowi on podręcznikowy przykład architektury przemysłowej XX wieku. W budynkach o elewacjach ze szkła i stali na szeroką skalę zastosowano ściany kurtynowe. Zespół, który powstał jako fabryka modelowa, cechuje otwarcie na zewnątrz i możliwość adaptacji przestrzeni wewnętrznych zależnie od potrzeb. Duża ilość światła miała służyć wygodzie przy pracy. Zespół miał odpowiadać na potrzeby nowych czasów. Stanowi obecnie symbol modernistycznego i funkcjonalistycznego nurtu w architekturze dwudziestolecia międzywojennego. Świadczy również o długiej tradycji portowej i gospodarczej Niderlandów w dziedzinie importu i przetwarzania kolonialnych produktów rolno-spożywczych oraz ich sprzedaży w Europie.

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017