Akwedukt rzymski w Pont du Gard

Akwedukt rzymski w Pont du Gard.

Rzymski akwedukt zbudowany w latach 26 p.n.e. - 16 p.n.e. przez Agrypę. Pont du Gard miał za zadanie "przerzucenie wody" nad rzeką Gard. Kamienna budowla wzniesiona bez użycia zaprawy, stanowi część 50-kilometrtowego odcinka akweduktu, łączącego źródła rzeki Uzes leżące w Masywie Centralnym z miastem Nimes. Różnica wysokości to 17 metrów. Akwedukt składa się z trzech kondygnacji arkad, przy czym dolna, sześciołukowa pełni funkcję mostu. Całkowita wysokość budowli to 50 m, a długość to 275 m. Jest arcydziełem starożytnej myśli projektowej i inżynierii wodnej.

Kryteria obiektu: K I, II, IV,

Wpis na listę UNESCO: 1985.

Wizyta: luty 2014

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017