Zabytkowa dzielnica Raumy

Zabytkowa dzielnica Raumy. 

Rauma, położona nad Zatoką Botnicką, jest jednym z najstarszych portów Finlandii. Zabudowa miasta koncentruje się wokół klasztoru franciszkanów, z którego zachował się pochodzący z połowy XV w. kościół Św. Krzyża. Rauma stanowi cenny przykład dawnego miasta nordyckiego zbudowanego z drewna. Mimo zniszczeń, wywołanych w końcu XVII w. przez pożar, zachowała dawne, rodzime dziedzictwo architektoniczne.

Kryteria obiektu: K IV, V

Wpis na listę UNESCO: 1991

Wizyta: lipiec 2013

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017