Duńskie wybrzeże Morza Wattowego.

Kryteria obiektu: K VIII, IX, X. Wpis na listę UNESCO: 2009/2011/2014 r. Wizyta: czerwiec 2015 r. Numer na liście UNESCO: 1314

U wybrzeży Północnej Fryzji w Jutlandii Południowej znajduje się akwen wodny, który formalnie nie jest morzem (to część Morza Północnego i Zatoki Niemieckiej). To teren płytkiego, słonego obszaru wodnego, którego częścią są szerokie równiny pływowe zwane wattami. Fragmenty dna odsłaniane podczas odpływów i zalewane podczas przypływów, tworzą mielizny, wydmy i rynny odpływowe. Obszar Morza Wattowego znajduje się także w granicach Niemiec i Holandii co tworzy wpis transgranicznym. Teren Morza Wattowego jest siedliskiem różnorodnych roślin i zwierząt morskich, takich jak foka pospolita, foka szara oraz morświn. Ponad 12 milionów ptaków rocznie przybywa tam, aby rozmnażać się oraz zimować. To jedno z nielicznych na świecie nienaruszonych ekosystemów wattowych pomaga zachować przed wymarciem 10 procent z 29 gatunków, które znajdują tam schronienie.

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017