Kolumna Św. Trójcy w Ołomuńcu

 

Kolumna Św. Trójcy w Ołomuńcu (K I, IV / 2000)

Kolumna komemoratywna Św. Trójcy - z początków XVIII w. - jest najwybitniejszym przykładem tego specyficznego dla Europy Środkowej typu zabytku. Ma 35 m wysokości i reprezentuje charakterystyczny, regionalny styl znany jako "barok ołomuniecki". Ozdobiona jest kilkoma wspaniałymi rzeźbami religijnymi dłuta wielkiego artysty morawskiego Ondrieja Zahnera.

Wizyta: czerwiec 2011

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017