Kutna Hora - Stare Miasto

 

Kutna Hora - Stare Miasto z kościołem Św. Barbary i katedra Mariacka w dzielnicy Sedlec

Kutna Hora jako środkowoczeskie miasto górnicze swój rozwój zawdzięcza średniowiecznym eksploatacjom kopalń srebra. Już w XIV wieku stała się królewskim miastem z prawem menniczym, a zabytki z tego okresu świadczą o jej świetności. Arcydzieło reprezentujące ostatnią fazę gotyku - Kościół Św. Barbary i zbarokizowana na początku XVIII w. katedra Mariacka, znacząco wpłynęły na rozwój architektury w tej części Europy. Te dwie wybitne budowle wtapiają się w dobrze zachowaną średniowieczną zabudowę miejską, która wyróżnia się bogactwem architektury zabytkowych domów mieszkalnych.

Kryteria obiektu: K II, IV

Wpis na listę UNESCO: 1995

Wizyta: czerwiec 2011

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017