Zabytkowe centrum miasta Czeski Krumlow.

 

Zabytkowe centrum miasta Czeski Krumlow (K IV / 1992)

Miasto leżące nad brzegami Wełtawy powstało wokół XIII-wiecznego zamku, z elementami gotyckimi, renesansowymi i barokowymi. Český Krumlov stanowi przykład małego, średniowiecznego miasteczka Europy Środkowej, które rozwijało się bez zakłóceń przez pięć wieków zachowując w ten sposób nienaruszone dziedzictwo architektoniczne.

Wizyta: lipiec 2011

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017