Krajobraz kulturowy Jeziora Nezyderskiego

Krajobraz kulturowy Jeziora Nezyderskiego. Kryteria obiektu: K V. Wpis na listę UNESCO: 2001 r.  Wizyta: czerwiec 2015 r. Wpis transgraniczny wspólnie z Węgrami. Numer na liście UNESCO: 772

Obszar Jeziora Nezyderskiego jest miejscem spotkań różnych kultur od ponad ośmiu tysięcy lat. Świadczy o tym urozmaicony krajobraz powstały w wyniku procesu rozwoju i symbiozy wzajemnego oddziaływania człowieka i środowiska naturalnego. Istotne znaczenie kulturowe regionu dodatkowo wzbogaca interesująca architektura wiejska położonych nad jeziorem osad oraz kilku XVIII i XIX-wiecznych pałaców. 

 

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017