Historyczne centrum Grazu i zamek Eggenberg

Historyczne centrum Grazu i zamek Eggenberg. Kryteria obiektu: K II, IV. Wpis na listę UNESCO: 1999 r. i 2010 r.  Wizyta: czerwiec 2015 r. Numer na liście UNESCO: 931

Graz jest szczególnym przykładem żywego dziedzictwa zespołu miejskiego Europy Środkowej, związanego z długotrwałym panowaniem Habsburgów. Stare Miasto stanowi harmonijną mieszaninę następujących po sobie od średniowiecza stylów architektonicznych i prądów artystycznych, jak również różnorodnych wpływów kulturowych sąsiednich regionów.

Wpis z roku 1999 obejmował historyczne centrum miasta Graz. W 2010 został poszerzony o Zamek Eggenberg.

 

Późnorenesansowy Zamek Eggenberg.

Informacja o prawach autorskich: Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim. Nie mogą być kopiowane, drukowane, powielane, modyfikowane lub wykorzystane w inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Copyright by S. Mierzwa 2010-2017